© Text: Jan Olsson
© Foto: Joachim Lechte

ALLA TIDERS STÖRSTA MAKRILL!

- Vi har aldrig sett dess like under våra många år som yrkesfiskare, säger skeppare Bo Kristensson på GG 683 RÖN om den makrill på 3,5 kg, som man igår under silltrålning drog på ca 70 m djup väst Hätteberget utanför Marstrand. Samma tongångar har i dag hörts från Mattsons Fiskberedningsfabrik i Ellös dit makrill levererades och från Naturhistoriska muséet där fisken nu finns för ev. konservering. Den 70 cm långa jättemakrillen vägdes i dag på muséet på krönt våg - ca 35 timmar efter fångsten - till exakt 3,464 kg. Fiskens vikt och längd torde ligga mycket nära makrillens maxmått och i jämförelse med andra fiskarter motsvara en lax på ca 40 kg, en gädda på ca 30 kg och en abborre på ca 3,5 kg.


Göteborg 1998-09-18